Плащанията в брой остават до 10 000 лв и още…

Плащанията в брой остават до 10 000 лв и още…

Парламентът отхвърли предложението от 2017 г. плащанията в брой да бъдат ограничени до 5000 лева. Остава ограничението в Закона за ограничаване на плащанията в брой, според което плащания на стойност, равна или над 10 000 лева се извършват само по банков път.

„За“ отхвърляне на предложението за ограничаване на плащанията в брой гласуваха 64-ма депутати, седем бяха „против“ и 20 „въздържали се“.

Депутатът от Реформаторския блок Петър Славов отбеляза, че ако се свали границата на 5000 лева, се отива в неразумна крайност. По думите му това ще създаде затруднения като посочи за пример – купуването на кола на старо. „Да вървим по пътя на стимулите, а не на санкциите“, коментира той.

С приетите на второ четене изменения се въвежда и облекчение за физическите лица, които използват безкасови плащания. Дава се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите, в които 100 на сто от паричните доходи са получени по банков път и завършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Физическите лица, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ще ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Декларациите по образец по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., ще се подават задължително и единствено по електронен път, решиха още депутатите. Данъчно задължените лица няма да ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък за годишната данъчна декларация за 2017 г.

При откриване на счетоводни или други грешки се дава право еднократно до 30 септември 2017 г. да се коригира данъчният финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

 

Гласувай за тази страница в Българския ТОП www.elenkov.net