Над 180 търговски обекта запечатани от НАП за 2 месеца през новата 2017 г.

Над 180 търговски обекта запечатани от НАП за 2 месеца през новата 2017 г.

От началото на 2017 г. НАП вече е запечатил над 180 търговски обекта. Основните причини не са изненада, а масово и ежегодно повтарящи се нарушения като укриването на оборот и неиздаване  на касови бонове, както и несъответствие на наличните пари в касата с отчетените на фискалното устройство. Сред нарушителите са магазини, ресторанти и барове. Те ще останат затворени за поне 2 седмици или до плащането на определените с наказателно постановление санкции. Ако нарушителите сами премахнат стикерите на НАП, действията им ще бъдат третирани като престъпление. 

Васил Панов (Директор „Контрол“) коментира: „Запечатването на обекти е крайна, но много ефективна мярка по отношение на превенцията. Отчитаме положителна промяна в данъчното поведение на нарушителите, чиито обекти са били запечатани.“.

Сигнали за данъчни нарушения се приемат на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или по електронната поща infocenter@nra.bg.

 

Гласувай за тази страница в Българския ТОП www.elenkov.net