НАП изпраща уведомителни писма за неплатените данъци

НАП изпраща уведомителни писма за неплатените данъци

На 2 май 2017 г. изтече срокът за подаване на декларация чл. 50 от ЗДДФЛ, с която физическите лица декларираха доходите си, получени през изминалата 2016 г. от наеми, граждански договори, заеми и други.

Две седмици по-късно НАП стартира кампания и изпраща уведомителни писма за декларираните, но неплатени все още данъци.

Физическите лица получават на имейл като прикачен файл следното официално унифицирано електронно съобщение.

Счетоводна къща Еделвайс Ви напомня и предупреждава да бъдете внимателни и бдителни, защото през изминалата половин година зачестиха злоупотребите с фалшиви съобщения, изпращани от името на НАП и съдържащи в себе си вируси. Най-често в тях се споменава за високи глоби, съдържат прикачени файлове, а самите имейли, от които е изпратено съобщението са сходни като наименование с тези на Приходната агенция.

Официалните имейли на НАП са със следните две разширения: nra.bg или nap.bg

Нашият съвет за физическите лица е при получен имейл да влезете в Е-портала на НАП и чрез ПИК код или електронен подпис да направите детайлна справка на просрочените си задължения и начислените към тях лихви.

По отношение на юридическите лица е желателно да разговаряте с хората, предоставящи Ви счетоводни услуги на Вашата фирма и да изискате подробна справка от тях за непогасените задължения и лихви.

 

 

Гласувай за тази страница в Българския ТОП www.elenkov.net