Цени за регистрирани по ДДС фирми

Абонамент „Счетоводни услуги + Обработка на заплати + Годшино приключване“
за регистрирани по ДДС фирми
Документи и персонал
 Услуги
 Търговия
Производство
До 30 док.
и 5 души
200 лв
230 лв
250 лв
До 50 док.
и 5 души
230 лв
260 лв
300 лв
До 80 док.
и 5 души
260 лв
290 лв
330 лв
До 100 док.
и 5 души
300 лв
330 лв
350 лв
 Над 100 док.
и 5 души
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Забележка:
В цените е включено счетоводни услуги, обработка на заплати и без допълнителна такса – годишно счетоводно и данъчно приключване.
„Документ“ е една счетоводна операция, документираща стопанска операция, като  приходна фактура, разходна фактура, ПКО, РКО, МО, ведомост, банково извлечение и други.
Когато броят на персонала е над 5 души, за всяко следващо лице цената е 10 лв. При повече души персонал – цената е по договаряне.
Посочените цени са ориентировачни. Ценообразуването се формира от различни критерии за Вашата фирма като: сфера на дейност, брой обекти за осъществяване на дейността, средномесечен брой документи, наличие на сделки в и извън ЕС, брой персонал и други.
Върху цените не се начислява допълнително ДДС.
Моля свържете се с нас на тел. 0877 87 40 77 или изпратете запитване с допълнителни въпроси и информация, за да Ви предоставим индивидуална ценова оферта, съобразена със спецификите на Вашия бизнес и изисквания.
Ще се радваме да бъдем Ваши партньори и да изградим дългогодишно сътрудничество!
Гласувай за тази страница в Българския ТОП www.elenkov.net