Заедно с Вас към нови върхове и още...

НАП изпраща уведомителни писма за неплатените данъци

На 2 май 2017 г. изтече срокът за подаване на декларация чл. 50 от ЗДДФЛ, с която физическите лица декларираха доходите си, получени през изминалата 2016 г. от наеми, граждански договори, заеми и други. Две седмици по-късно НАП стартира кампания и изпраща…

От днес стартира изплащането на пенсии и обезщетения от НОИ за месец Май 2017 г.

След многото почивни дни за месец май 2017 г. най-накрая НОИ стартира изплащането на пенсии и обезщетения. В периода от 9 май (вторник) до 22 май (понеделник) всеки може да получи своята пенсия в пощенските станции, съобразно техния график и…

Изменения при уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ в сила от 1 април 2017 г. (и подаване на нови уведомления за ВСИЧКИ тр. дог.)

В Държавен вестник бр. 23, от дата 17.3.2017 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.…

Над 180 търговски обекта запечатани от НАП за 2 месеца през новата 2017 г.

От началото на 2017 г. НАП вече е запечатил над 180 търговски обекта. Основните причини не са изненада, а масово и ежегодно повтарящи се нарушения като укриването на оборот и неиздаване  на касови бонове, както и несъответствие на наличните пари…

Увеличаване на минималната работна заплата от 2017 г. и още…

От 01.01.2017 г. се увеличава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1% при разпределение, както следва: за родените преди 1 януари 1960 г.: 10,46% за сметка на работодателя и 8,34% за сметка на работника (общо 18.8%) за лицата…

Плащанията в брой остават до 10 000 лв и още…

Парламентът отхвърли предложението от 2017 г. плащанията в брой да бъдат ограничени до 5000 лева. Остава ограничението в Закона за ограничаване на плащанията в брой, според което плащания на стойност, равна или над 10 000 лева се извършват само по банков път. „За“…

Гласувай за тази страница в Българския ТОП www.elenkov.net