Удължени срокове за валидност на лични документи

Удължени срокове за валидност на лични документи

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнаордван на 24 март 2020 г., се промениха сроковете в Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

Български граждани

Ако срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, изтича в периода между 13 март 2020 г. и 31 октомври 2020 г., то удължаването е с 6 месеца.

Важно уточнение е, че тези документи с изтекъл срок, но удължени по смисъла на Закона за извънредното положение, са валидни само на територията на страната. При пътуване в чужбина е задължителен подновен документ.

Пример: Ако валидността на лична карта или свидетелство за управление на МПС изтича на 1 април 2020 г., то срокът се удължава и документът ще може да се ползва до 1 октовмри 2020 г. без необходимост от подновяване, но само в България.

Чужденци в България

Също е удължен с 6 месеца срокът за пребиваване на постоянно и временно пребиваващите у нас граждани на трети страни, както и граждани на ЕС, които се намират на територията на Република България.

Ако срокът за пребиваване на чужденец в България изтича по време на извънредното положение, чужденецът има право в периода до 14 дни след отмяната на извънредното положение да подаде заявление за продължаване на пребиваването.

Същото е валидно за чужденците, които не са на територията на България и които са обвързани от възможността да се приберат до изтичане на разрешения срок.

Няма да се отнема правото на пребиваване на чужденец в България, ако не е пребивавал на територията на Европейски съюз през 12 последователни месеца, в които се включва и периодът на извънредното положение.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: