Дистанционно заявяване на ПИК от НАП, но получаване само на място в избран от Вас офис

Дистанционно заявяване на ПИК от НАП, но получаване само на място в избран от Вас офис

Осем дни преди крайния срок (30 април 2020 г.) за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи през 2019 г. от физическите лица, НАП информира за възможността за дистанционно заявяване на ПИК (персонален идентификационен код) от НАП.

За съжаланеие, от съображения за сигурност, само заявяването е дистанционно, а кодът се предоставя лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик на място в избрания офис на НАП.

Дистанционната заявка за ПИК от НАП става чрез една от следните 4 опции:

1) обаждане на информационния телефон на Националната агенция по приходите – тел. 0700 18 700 или

2) изпращане на заявление на имейл infocenter@nra.bg или

3) изпращане на заявление по пощата или

4) изпращане на заявление през системата за сигурно електронно връчване, подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Заявление за ПИК от НАП може да свалите от ТУК.

В заявлението е важно да попълните следните данни:

  • трите си имена по документ за самоличност;
  • постоянния си адрес;
  • телефонен номер;
  • актуален имейл, на който ще получите линк за активиране; 
  • офис на НАП, от който желаете да получите своя ПИК. 

Напомняме, че ПИК може да бъде получен във всеки офис на НАП, независимо от Вашия адрес на местоживеене.

Услугите на НАП, достъпни с ПИК са над 35 броя. Част от тях са:

– подаване на данъчни и осигурителни декларации;

– справки за задължения с възможност за плащане като осигуровки, местни данъци и такси;

– справка за изплатени доходи;

– справка за осигурителен доход;

– актуално състояния на трудови договори и други.

Също с ПИК от НАП могат да се ползват услуги, предоставяни от други администрации като НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенция по заетостта, Министерство на земеделието, над 60 общини и други.

Чрез извънредното положение броят на гражданите, притежаващи активен ПИК е над 900 000. Част от тях ли сте?

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: