Без повече такси за подаване на ГФО от 2022 г. и още промени в Закона за търговския регистър

Без повече такси за подаване на ГФО от 2022 г. и още промени в Закона за търговския регистър

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. са обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Отпада таксата за подаване на годишните финансови отчети (ГФО) от 2022 г.

Към настоящния момент фирмите плащат по 40 лв. държавна такса при подаване на място в Агенция по вписванията или по 20 лв., ако използват електронен подпис.

Тази промяна ще доведе до облекчаване на административната тежест върху бизнеса в България.

Друга значима промяна от 2022 г. ще бъде подаването на ГФО само в Агенция по вписванията.

В момента задълженията минават през три стъпки – подаване на отчети в Национален статистически институт, попълване на годишна данъчна декларация в НАП и публикуване на ГФО в Търговски регистър.

Тенденцията е към въвеждане на Централизирана административна информационна система за бизнеса (ЦАИС) „Единна входна точка“ за подаването на ГФО.

Трета промяна, но влизаща в сила от 24 април 2020 г., гласи, че ГФО се считат за приети от общото събрание на съдружници, акционери или от съответния орган само с декларация чл. 13, ал. 4 (Декларация за истинност на заявените обстоятелства).

Длъжностните лица в Агенцията по вписванията няма да проверяват протоколи и покани от Общи събрания за приемането на отчетите.

Тази промяна касае и вече подадените ГФО, за които още не са приключили произовдствата.

Пълните текстове с промени от ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.  може да изтеглите от ТУК.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: