Задълженията на моята фирма при временно спиране или липса на дейност

Задълженията на моята фирма при временно спиране или липса на дейност

Когато това се случи е препоръчително да се консултират със счетоводителя си, защото задълженията продължават и трябва да се предприемат адекватни мерки, за да бъдат предотвартени глоби и санкции от изпусати срокове, неподадени документи и т.н.

При различни ситуации като извънредна ситуация, намаляване на обем от работа или липса на активна дейност*, фирмите често спират дейността си временно.

В следната статия ще отбележим някои от най-важните задължения и често допускани грешки на фирмата при временно спиране или липса на дейност през годината.

Еднократни задължения:

1 – Ако управител/и / и съдружник/ци са самоосигуряващи се лица (СОЛ), задължително в 7-дневен срок се подава декларация ОКД 5 за временно прекъсване на дейността. При възобновяване на дейността отново процедурата е идентична.

2 – Ако има назначени лица на трудови договори и е договорено да бъдат прекратени, отново в 7-дневен срок се подава уведомления към НАП.

3 – Всяка календарна година завършва с годишен финансов отчет (ГФО), но за фирмите без дейност нещата са опростени от 2019 и 2020 г., не се дължат държавни такси, като единственото задължение, което остава е подаването на Декларация за липса на дейност по утвърден образец до 31 март на следващата година в Търговския регистър. Тази декларация един път подадена, ще е валидна за всички години напред без дейност, до момента, в който фирмата отново възобнови дейността си и премине към ГФО.

Ежемесечни задължения:

1 – Ако фирмата е регистрирана по ДДС, задълженията за ежемесечно подаване на Справка-декларация по ЗДДС, Дневник покупки и Дневник продажби не отпадат. Вие или счетоводител ще трябва всеки месец до 14-то число да подава нулева декларация към НАП. Ако липсата на дейност продължава, зависимост от конкретния случай, може да се стартира процедура по дерегистрация по ЗДДС.

2 – Ако хората, назначени на трудови договори, не са освободени, то ежемесечното подаване на осигурителни декларации 1 и 6 в НАП остава като задължение.

3 – Ако има във фирмата лица в майчинство, задължение за подаване на болнични листове, формуляри за временна нетрудоспособност и майчинство в НОИ също остава.

*Забележка: Законовото определение за „липса на дейностт“: когато дружество не е реализирало приходи в рамките на една календарна година или е реализирало такива, чиито общ размер е под 500 лева.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: