Отпадат таксите за подаване на ГФО от 2022 г.

Отпадат таксите за подаване на ГФО от 2022 г.

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Сред тях е отпадането на таксата за подаване на годишните финансови отчети (ГФО) от 01.01.2022 г.

До 2021 г. фирмите плащаха по 40 лв. държавна такса при подаване на място в Агенция по вписванията или по 20 лв., ако използват електронен подпис.

Тази промяна ще доведе до облекчаване на административната тежест върху бизнеса в България.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: