Срок до 31 януари за промяна на вида самоосигуряване за 2022 година

Срок до 31 януари за промяна на вида самоосигуряване за 2022 година

Счетоводна къща Еделвайс напомня, че до 31 януари 2022 г. може да се променя вида на самоосигуряването за годината.

Изборът е между т.н. висок и нисък процент.

При висок процент, лицето е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство” или с други думи – ще има право на болничен, респ. майчинство.

Финансово изражение при самоосигуряване върху 650 лв. и при избор на висок процент е с 22.75 лв. повече осигуровки.

Осигуровки на СОЛ на нисък процент, родено след 1959, върху минимален осигурителен доход: 180.70 лв./месец (за 2021 г. бяха същия размер).

Осигуровки на СОЛ на висок процент, родено след 1959, върху минимален осигурителен доход: 203.45 лв./месец (за 2021 г. бяха същия размер).

Ако не сте сигурни върху кой процент се самоосигурявате, помолете за съдействие Вашия счетоводител, за да се предприемат евентуални промени на вида самоосигуряване в срок до 31 януари за текущата година.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: