Счетоводна къща Еделвайс напомня, че до 31 януари 2023 г. може да се променя вида на самоосигуряването за годината.

Счетоводна къща Еделвайс напомня, че до 31 януари 2023 г. може да се променя вида на самоосигуряването за годината.

Изборът е между т.н. висок и нисък процент.

При висок процент, лицето е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство” или с други думи – ще има право на болничен, респ. майчинство.

Финансово изражение при самоосигуряване върху 710 лв. и при избор на висок процент е с 24.85 лв. повече осигуровки.

Осигуровки на СОЛ на нисък процент, родено след 1959, върху минимален осигурителен доход: 197.38 лв./месец (както за периода 01.04-31.12.2022 г.)

Осигуровки на СОЛ на висок процент, родено след 1959, върху минимален осигурителен доход: 222.23 лв./месец (както за периода 01.04-31.12.2022 г.)

Ако не сте сигурни върху кой процент се самоосигурявате, помолете за съдействие Вашия счетоводител, за да се предприемат евентуални промени на вида самоосигуряване в срок до 31 януари за текущата година.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: