Цени за допълнителни услуги

Допълнителните услуги
Цена:
Счетоводна консултация по Ваш казус в рамките на 40 мин.
100 лв.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за физически лица
от 100 лв.*
Декларация за започване / прекъсване / прекратяване на дейност на самоосигуряващо се лице
50 лв.
Удостоверение за актуално състояние или Удостоверение за наличие и липса на задължения
50 лв.
Забележка:
*Цената за изготвяне на годишна данъчна декларация за доходи на физически лица се определя от брой приложения и тяхната сложност.
*В различните приложения на годишната данъчна декларация се изчисляват и попълват доходи от: граждански договори, наеми, свободни професии, непогасени части от предоставени/получени парични заеми, продажби на стоки в интернет, покупко-продажба на криптовалути и финансови инструменти, , награди от игри/състезания/конкурси, възнаграждения на управители/съдружници и други.
Моля, изпратете запитване или се свържете с нас на тел. 0877 87 40 77, за да Ви предоставим индивидуална ценова оферта, съобразена със спецификите на Вашите доходи.
Ще се радваме да бъдем Ваши партньори и да изградим дългогодишно сътрудничество!
BGtop Фирми
error: