Заедно с Вас към нови върхове и още...

Новият портал на НАП

Вече успешно заработи новият портал за е-услуги на НАП: https://portal.nra.bg/ От Агенцията по приходите съобщават, че старият сайт ще продължи да функционира паралелно до към края на текущата година. Но призивът е да се преминава към новата версия. Кратко видео…

Годишна декларация за доходи от 2020 г. на физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ

Във връзка с подаването на годишната декларация по чл. 50 за доходи на физически лица, получени през 2020 г. и възможността, предоставена от НАП за ползването на 5% отстъпка върху дължимия данък при електронно подаване чрез ПИК код или електронен…

Основни увеличения на осигуровки и минимална работна заплата от 1 януари 2021 г.

Минимална работна заплата От 01.01.2021 г. минималната работна заплата (МРЗ) е 650 лв. Осигурителни доходи Mинималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (СОЛ) е 650 лв. Осигуровки на СОЛ на нисък процент, родено след 1959, върху минимален…

Трудов договор в разгара на лятото и сезонната работа – права и за какво да внимавате – част II

Започвайки летния сезон, набирането на персонал всяка година за сезонна работа стартира с пълна сила. Ако сте привлечени от работа в летните курорти, планините или друг тип сезонна работа, в поредицата от статии ще Ви дадем насоки и препоръки за…

Трудов договор в разгара на лятото и сезонната работа – права и за какво да внимавате – част I

Започвайки летния сезон, набирането на персонал всяка година за сезонна работа стартира с пълна сила. Ако сте привлечени от работа в летните курорти, планините или друг тип сезонна работа, в поредицата от статии ще Ви дадем насоки и препоръки за…

Вече и онлайн проверка в НОИ за изплатените компенсации на работодателите по схемата „60/40“

Националният осигурителен институт (НОИ) създаде нова електронна услуга, чрез която работодателите, кандидатствали по т.нар. схема „60/40“, могат да проверят изплатените компенсации. Схемата „60/40“ представлява изплатените компенсации по реда на ПМС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията…

Заповедите във връзка с епидемичната обстановка в страната на МЗ

Въвеждането на епидемината обстановка в България бе прието с издаването на четири заповеди от здравния министър г-н Ананиев. Епидемичната обстановка е обявена от 14-ти май до 14-ти юни 2020 г. Заповедите определят кои дейности и обекти ще започнат дейност и…

Задълженията на моята фирма при временно спиране или липса на дейност

Когато това се случи е препоръчително да се консултират със счетоводителя си, защото задълженията продължават и трябва да се предприемат адекватни мерки, за да бъдат предотвартени глоби и санкции от изпусати срокове, неподадени документи и т.н. При различни ситуации като…

Без повече такси за подаване на ГФО от 2022 г. и още промени в Закона за търговския регистър

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. са обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Отпада таксата за подаване на годишните финансови отчети (ГФО) от 2022 г. Към настоящния момент фирмите плащат…

Дистанционно заявяване на ПИК от НАП, но получаване само на място в избран от Вас офис

Осем дни преди крайния срок (30 април 2020 г.) за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи през 2019 г. от физическите лица, НАП информира за възможността за дистанционно заявяване на ПИК (персонален идентификационен код) от…

BGtop Фирми
error: