СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕДЕЛВАЙСЗаедно с Вас към нови върхове и още...

Счетоводна къща Еделвайс напомня, че до 31 януари 2023 г. може да се променя вида на самоосигуряването за годината.

Изборът е между т.н. висок и нисък процент. При висок процент, лицето е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство” или с други думи – ще има право на болничен, респ. майчинство. Финансово изражение при самоосигуряване върху 710 лв. и…

Минимална работна заплата 780 лв. от 1 януари 2023 г., НО стар минимален осигурителен доход

От 01.01.2023 г. минималната работна заплата (МРЗ) е 780 лв., но се запазва минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Осигурителни доходи Mинималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (СОЛ) остава 710 лв.…

Увеличения на осигуровки и МРЗ от 01.04.2022 г.

След приемане на бюджет 2022 г. са ясни увеличенията, които влизат в сила от 1 април 2022 г. Минимална работна заплата (МРЗ) = 710 лв. Ето и част от приетите изменения: Mинималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се…

Срок до 31 януари за промяна на вида самоосигуряване за 2022 година

Счетоводна къща Еделвайс напомня, че до 31 януари 2022 г. може да се променя вида на самоосигуряването за годината. Изборът е между т.н. висок и нисък процент. При висок процент, лицето е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство” или…

Без увеличение на осигуровки и минимална работна заплата от 1 януари 2022 г., но до кога?

Минимална работна заплата От 01.01.2022 г. минималната работна заплата (МРЗ) се запазва както през 2021 г., а именно 650 лв. Обещаните увеличения за 2022 г. След приемане на бюджет 2022 г., което е предвидено до края на месец февруари, ще…

Отпадат таксите за подаване на ГФО от 2022 г.

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Сред тях е отпадането на таксата за подаване на годишните финансови отчети (ГФО) от 01.01.2022 г.До 2021…

Нов 9-цифрен ЕИК от регистър БУЛСТАТ заменя ЕГН

1) Промяна: от 4-ти януари 2022 г. за част от физическите лица, регистрирани в БУЛСТАТ, ЕГН-то се заменя с 9-цифрен ЕИК. 2) Информация за това кои индентификационни номера се преобразуват след измененията – ще откриете на следния линк: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/Koi-EIK-se-preobrazuvat-sled-promenite-v-register-Bulstrat 3)…

Календар за 2022 г. с работни, почивни дни и официални празници

Счетоводна къща Еделвайс Ви предоставя календар за 2022 г. с работни, почивни дни, официални празници, дни за данъци, осигуровки и счетоводни документи. Календарът може да бъде изтеглен в PDF формат от ТУК. През новата 2022 година (365 дни) ни очакват…

BGtop Фирми
error: