Заедно с Вас към нови върхове и още...

Удължени срокове за валидност на лични документи

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнаордван на 24 март 2020 г., се промениха сроковете в Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Български граждани Ако срокът на…

Удължен срок за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще приема като постъпили в срок декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословните и безопасни условия на труд), които са подадени до един месец след края на извънредното положение, обявено в страната…

Знаете ли за … НЕПЛАТЕН ОТПУСК по време на извънредно положение ???

В настоящата статия ще разгледаме регламентирането на неплатения отпуск по време на извънредно положение, за да Ви запознаем с Вашите права съгласно действащото законодателство в България. Знаете ли, че … по време на обявеното извънредно положение – от 13 април…

Нови правила и нова декларация – образец чл. 62а, ал. 2, т. 2 при публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1) обнародвана в ДВ, бр. 23 от 2020 г., в…

Заявяване на ПИК от НОИ по електронен път

Извънредната ситуация в страната доведе до множество онлайн услуги, които пестят време от нашето чакане и разходки по институции. Част от тях е възможността за заявяване на ПИК (персонален идентификационен код) от НОИ по електронен път. Услугата е достъпна за…

Бланка – декларация за преминаване през КПП на областните градове – последно обновена от МВР на 24 март 2020 г.

От 13 март в България бе обявено извънредно положение заради пандемията от коронавирус. На входовете на областните градове вече са изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП), през които могат да преминават само хора, които пътуват по работа, по медицински причини или се…

Срокове през 2020 г. – някои удължени, но други непроменени – заради извънредното положение

Удължени срокове до 30 юни 2020 г.: 1 – Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) в НСИ; 2- Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасянето на данъците по нея; 3…

Особености и проверка при автоматично попълнени декларации за доходи чл. 50 ЗДДФЛ

1-ва стъпка – Влизане в сайта на НАП чрез ПИК код на следния адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html или електронен подпис /КЕП/ на следния адрес: https://inetdec.nra.bg/eservices.html 2-ра стъпка – проверка на данните, декларирани чрез 2-та бр. справки по чл. 73: Справка (1) за…

Декларации за доходи чл. 50 ЗДДФЛ – нов срок за отстъпка и автоматично попълнени от НАП

Във връзка с подаването на декларация чл. 50 за доходи на физически лица, получени през 2019 г. и възможността, предоставена от НАП за ползването на 5% отстъпка върху дължимия данък при електронно подаване чрез ПИК код или електронен подпис /КЕП/,…

Основни увеличения на осигуровки и минимална заплата от 2020 г.

Минимална работна заплата От 01.01.2020 г. минималната работна заплата (МРЗ) е 610 лв. Осигурителни доходи Mинималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (СОЛ) е 610 лв. Осигуровки на СОЛ на нисък процент, родено след 1959, върху минимален…

BGtop Фирми
error: