СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕДЕЛВАЙСЗаедно с Вас към нови върхове и още...

Дистанционно заявяване на ПИК от НАП, но получаване само на място в избран от Вас офис

Осем дни преди крайния срок (30 април 2020 г.) за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи през 2019 г. от физическите лица, НАП информира за възможността за дистанционно заявяване на ПИК (персонален идентификационен код) от…

Възстановяване на забравен ПИК от НАП

В случай че имате издаден ПИК от НАП и сте го забравили, вече може да го възстановите чрез информационния телефон на НАП. Важно условие е да имате достъп до електронния адрес, който е заявен при издаването на ПИК. Стъпки за…

Удължени срокове за валидност на лични документи

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнаордван на 24 март 2020 г., се промениха сроковете в Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Български граждани Ако срокът на…

Удължен срок за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще приема като постъпили в срок декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословните и безопасни условия на труд), които са подадени до един месец след края на извънредното положение, обявено в страната…

Знаете ли за … НЕПЛАТЕН ОТПУСК по време на извънредно положение ???

В настоящата статия ще разгледаме регламентирането на неплатения отпуск по време на извънредно положение, за да Ви запознаем с Вашите права съгласно действащото законодателство в България. Знаете ли, че … по време на обявеното извънредно положение – от 13 април…

Нови правила и нова декларация – образец чл. 62а, ал. 2, т. 2 при публикуване на ГФО за 2019 г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1) обнародвана в ДВ, бр. 23 от 2020 г., в…

Заявяване на ПИК от НОИ по електронен път

Извънредната ситуация в страната доведе до множество онлайн услуги, които пестят време от нашето чакане и разходки по институции. Част от тях е възможността за заявяване на ПИК (персонален идентификационен код) от НОИ по електронен път. Услугата е достъпна за…

Бланка – декларация за преминаване през КПП на областните градове – последно обновена от МВР на 24 март 2020 г.

От 13 март в България бе обявено извънредно положение заради пандемията от коронавирус. На входовете на областните градове вече са изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП), през които могат да преминават само хора, които пътуват по работа, по медицински причини или се…

Срокове през 2020 г. – някои удължени, но други непроменени – заради извънредното положение

Удължени срокове до 30 юни 2020 г.: 1 – Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) в НСИ; 2- Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасянето на данъците по нея; 3…

Особености и проверка при автоматично попълнени декларации за доходи чл. 50 ЗДДФЛ

1-ва стъпка – Влизане в сайта на НАП чрез ПИК код на следния адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html или електронен подпис /КЕП/ на следния адрес: https://inetdec.nra.bg/eservices.html 2-ра стъпка – проверка на данните, декларирани чрез 2-та бр. справки по чл. 73: Справка (1) за…

BGtop Фирми
error: