Счетоводни услуги и Обработка на заплати

  Разгледайте нашите цени    Изпратете запитване за ценова оферта 
Счетоводна къща Еделвайс предлага на клиентите си цялостна комплексна услуга от счетоводни услуги и обработка на заплати, както следва:
1. Счетоводни услуги:
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Текущо счетоводно отчитане на документи;
 • Подаване на декларации в НАП;
 • Подаване на справки и отчети за НСИ;
 • Консултации по възникнали въпроси и казуси;
 • Ежемесечен анализ на резултата от дейността на предприятието;
 • Първоначално въвеждане на салда от предишно счетоводство;
 • Преосчетоводяване на документи от предишно счетоводство;
 • Изготвяне на отчети за банка при наличие на кредит;
 • Водене на склад;
 • Възстановяване на ДДС от България;
 • Възстановяване на ДДС от ЕС;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации;
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Съдействие по време на проверки, ревизии или одит;
 • Материална отговорност за наши грешки.
2. Обработка на заплати:
 • Текущa обработка на заплати на персонала;
 • Изготвяне на ведомости, фишове, справки и платежни документи;
 • Изготвяне на документи, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения;
 • Подаване на декларации Образец 1 и 6 в НАП;
 • Подаване на документи и справки в НОИ и НСИ;
 • Поддържане на трудови досиета;
 • Консултации по възникнали въпроси и казуси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и други;
 • Съдействие по време на проверки;
 • Материална отговорност за наши грешки.
Моля, изпратете запитване или се свържете с нас на тел. 0877 87 40 77, за да Ви предоставим индивидуална ценова оферта, съобразена със спецификите на Вашия бизнес и изисквания.
Ще се радваме да бъдем Ваши партньори и да изградим дългогодишно сътрудничество!

 

  Разгледайте нашите цени    Изпратете запитване за ценова оферта  

BGtop Фирми
error: