Допълнителни услуги

  Разгледайте нашите цени    Изпратете запитване за ценова оферта 
Счетоводна къща Еделвайс извършва и  допълнителни услуги с цел цялостно запълване на гамата от услуги, от които Вие като наши клиенти може да се възползвате.
За да улесните административните си нужди и обогатите знанията си чрез различни обучения, ние предлагаме също:
1. Административни услуги:
 • Взимане/Носене на документи от/до Ваш обект (само за град София);
 • Попълване на фактури, проформа фактури, ДИ и КИ;
 • Попълване на командировачни;
 • Преглед и консултации по вътрешнофирмени договори и други документи;
 • Следене на срокове за плащания към Ваши доставчици;
 • Създаване на платежни нареждания с Интернет банкиране;
 • Издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията;
 • Издаване на Удостоверение за наличие и липса на задължения от НАП.
2. Други услуги:
 • Счетоводна консултация по Ваш казус;
 • Съдействие за стартиране на бизнес – изготвяне на учредителни документи и регистрация на фирмата в Агенцията по вписванията;
 • Регистрация на свободна професия в регистър БУЛСТАТ;
 • Консултация по въпроси, свързани с откриване и водене на разплащателна сметка в различни банки;
 • Калкулация на разходи при стартиране на бизнес;
 • Съдействие и съвети при покупка и работа с касов апарат. Практическо обучение за правилно попълване на касова книга, касови бележки от кочан и сторно бележки;
 • Практическо обучение за писане на фактури, проформа фактури, анулиране на фактури, кредитни и дебитни известия, стокови разписки;
 • Предоставяне на информация по въпроси, свързани с трудово-осигурителните и данъчни задължения;
 • Възстановяване на здравноосигурителен статус на физическо лице;
 • Започване/Прекъсване/Прекратяване на самоосигуряване на управители, съдружници, св. професии;
 • Изготвяне на начален бизнес план – за 6 месеца или за 12 месеца;
 • Съдействие за сключване на договор със СТМ и изготвяне оценка на риска;
 • Съдействие при внос/износ на стоки, митници и получаване на EORI/Ad-hoc номер;
 • Съдействие за получаване на формуляр А1;
 • Подаване декларации до БНБ съгласно изискванията на Валутния закон и наредбите на БНБ.
  Моля свържете се с нас на тел. 0877 874 077 или изпратете запитване с допълнителни въпроси и информация, за да Ви предоставим индивидуална ценова оферта, съобразена със спецификите на Вашия бизнес и изисквания.
  Ще се радваме да бъдем Ваши партньори и да изградим дългогодишно сътрудничество!
    Разгледайте нашите цени    Изпратете запитване за ценова оферта 
BGtop Фирми
error: