декларация по ЗЗБУТ

Удължен срок за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще приема като постъпили в срок декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословните и безопасни условия на труд), които са подадени до един месец след края на извънредното положение, обявено в страната…

BGtop Фирми
error: