подаване на ГФО в Търговски регистър

Без повече такси за подаване на ГФО от 2022 г. и още промени в Закона за търговския регистър

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. са обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Отпада таксата за подаване на годишните финансови отчети (ГФО) от 2022 г. Към настоящния момент фирмите плащат…

BGtop Фирми
error: