самоосигуряване 2023 г.

Счетоводна къща Еделвайс напомня, че до 31 януари 2023 г. може да се променя вида на самоосигуряването за годината.

Изборът е между т.н. висок и нисък процент. При висок процент, лицето е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство” или с други думи – ще има право на болничен, респ. майчинство. Финансово изражение при самоосигуряване върху 710 лв. и…

Минимална работна заплата 780 лв. от 1 януари 2023 г., НО стар минимален осигурителен доход

От 01.01.2023 г. минималната работна заплата (МРЗ) е 780 лв., но се запазва минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Осигурителни доходи Mинималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (СОЛ) остава 710 лв.…

BGtop Фирми
error: