такси ГФО 2022 г.

Отпадат таксите за подаване на ГФО от 2022 г.

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Сред тях е отпадането на таксата за подаване на годишните финансови отчети (ГФО) от 01.01.2022 г.До 2021…

BGtop Фирми
error: