Удължен срок за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Удължен срок за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще приема като постъпили в срок декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословните и безопасни условия на труд), които са подадени до един месец след края на извънредното положение, обявено в страната (към настоящия момент – в срок до 15-ти юни 2020 г.)

Задължение за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ (уведомлението към същата отпадна през 2018 г.) имат:

(1) Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година, в които има:

– наети лица по трудово или служебно правоотношение;

– сключени договори за управление и контрол или за прокура;

– в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице- изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

– приети лица за провеждане на обучение или практика;

(2) Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;

(3) Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

(4) Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (по точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

BGtop Фирми
error: