Трудов договор в разгара на лятото и сезонната работа – права и за какво да внимавате – част I

Трудов договор в разгара на лятото и сезонната работа – права и за какво да внимавате – част I

Започвайки летния сезон, набирането на персонал всяка година за сезонна работа стартира с пълна сила.

Ако сте привлечени от работа в летните курорти, планините или друг тип сезонна работа, в поредицата от статии ще Ви дадем насоки и препоръки за какво да внимавате и какво да изисквате от работодателя, за да защитите правата си.

Статиите са полезна и за хора, които за първи път постъпват на работа, както и за всички любознателни хора за правата при трудово правоотношение.

I – Документи за сключване на трудов договор

За сключване на трудов договор са необходими следните документи:

1. Документ за самоличност, който се връща веднага. Не е задължително да се предостави копие, освен ако не дадете съгласие или не съществува специален нормативен режим, които го изисква.

2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства.

3. Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж.

4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца (т.е. не съм работил над 3 месеца по трудов договор при същия или при друг работодател със сходна дейност). Ако при нов работодател ще работите в контакт с хранителни продукти в хранителен магазин, а преди това сте били например офис координатор, то ще трябва да предоставите ново медицинско, дори ако от предходното прекратяване са минали по-малко от три месеца.

5. Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало. Ако не е изрично предвидено, работникът може да откаже предоставянето му.

6. Разрешение от Инспекция по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

7. Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

II – Трудов договор

Задължително е сключването на трудов договор и той е единствено в писмена форма. До 3 дни след подписването му, работодателят трябва да регистрира договора в НАП.

 По закон (чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Кодекс на труда) работодателят няма право да Ви допуска на работното място и да полагате труд преди да сте получили единия екземпляр от сключения трудов договор, длъжностна характеристика, както и копие от успешно прието уведомления от НАП по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, което удостоверява, че договорът е вече регистриран в Агенцията по приходите.

Вие сте длъжен да постъпите на работа в едноседмичен срок от получаване на документите, освен ако сте уговорили друг срок. Ако не постъпите в този срок, трудовото правоотношение ще се смята за невъзникнало.

Втора стъпка за проверка, ако не Ви предоставят удостоверението от НАП, може да бъде осъществена чрез питане на място в НАП, чрез персонален КЕП (квалифициран електронен подпис) или онлайн чрез т. нар. персонален идентификационен код (ПИК) от НАП.

Проверката онлайн дали трудовият Ви договор е регистриран се извършва по следния начин:

Вход с ЕГН и  ПИК на страницата на НАП – Услуги – Предоставяне на данъчна и осигурителна информация от данъчно-осигурителната система – Справка за актуално състояние на трудовите договори

Повече информация за издаване на ПИК, ако все още нямате – може да откриете в нашата статия ТУК.

Повече информация за възстановяване на забравен ПИК, може да откриете в нашата статия ТУК.

Очаквайте в следващите статии да разгледаме срока на изпитване, възнаграждението, осигуровките, правото на обезщетение за временна неработоспособност (болничен), отпуските и оформянето на трудовата Ви книжка.

При възникнали въпроси и казуси, моля свържете се с нас на тел. 0877 87 40 77.

Автор: Счетоводна къща Еделвайс

Счетоводни услуги София Счетоводни услуги цени

BGtop Фирми
error: